Het bestuur

Dit zijn de bestuursorganen van het H.uni-netwerk. Het voorzitterschap van de organen wordt bij toerbeurt bekleed door een van de ziekenhuizen
1. Algemene vergadering

Samenstelling: 4 vertegenwoordigers van elk ziekenhuis + 1 beheerder (gastlid)

2. Raad van bestuur

Samenstelling: 3 bestuurders die elk ziekenhuis vertegenwoordigen + 1 onafhankelijke bestuurder + 1 arts die lid is van de Medische Raad van het netwerk (gastlid)

Voorzitterschap in 2022: Europa ziekenhuizen – Bruno Van Lierde
3. Uitvoerend Comite

Samenstelling: de Algemene Directeur en de Hoofdarts van elk ziekenhuis

Voorzitterschap in 2022: Cliniques universitaires Saint-Luc – Renaud Mazy
4. College der Hoofdartsen

Samenstelling: de Hoofdartsen van elk ziekenhuis.

Voorzitterschap (a.i.) : Europa ziekenhuizen – Bernard Vandeleene
5. Medische raad van het netwerk

Samenstelling: 4 vertegenwoordigers van de Medische raad van elk ziekenhuis + 1 Hoofdarts, lid van het College der Hoofdartsen.

Voorzitterschap in 2022: Clinique Saint-Pierre – Jean-Pierre Pelgrim