Het H.uni-netwerk werft aan: Coördinator (m/v) medische projecten van H.uni

Missie

De rol van de “coördinator medische projecten” is het uitrollen van de medische strategie van het H.uni-netwerk.

Deze strategie wordt uitgewerkt en gestuurd door het management van de vier ziekenhuizen van het netwerk. De coördinator doet voorstellen om de strategie verder laten evolueren Deze voorstellen zal hij/zij bouwen op de inzichten verworven uit zijn/haar contacten met de operationele medische staf van de ziekenhuizen.

Om de medische strategie binnen het door de directie van het netwerk vastgestelde kader te implementeren, zal hij/zij de medisch directeurs van de vier ziekenhuizen regelmatig ontmoeten en nauwe banden met hen aanknopen. Zo krijgt hij/zij een beter inzicht in de specifieke kenmerken van elk ziekenhuis en kan hij/zij mogelijke synergiën identificeren.

Op basis hiervan zal de coördinator, in samenwerking met de medische teams, relevante samenwerkingsgebieden voorstellen aan het College van Hoofdartsen (CoMed) van het netwerk. Dit kunnen gezamenlijke projecten zijn of het delen van middelen of onderzoeksinitiatieven.

In de geïdentificeerde relevante gebieden zal de coördinator actieplannen opstellen om de medische diensten van de vier ziekenhuizen dichter bij elkaar te brengen om hetzelfde zorgniveau te bieden.

Deze plannen zullen het mogelijk maken om bijvoorbeeld gemeenschappelijke zorgpaden vast te leggen, bepaalde protocollen te standaardiseren en de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te verbeteren.

De coördinator zal ook actieplannen opstellen en voorstellen formuleren voor een efficiënter gebruik van zowel materiële als personeelsmiddelen. Dit kan gaan over het bundelen van specialistische expertise of over het organiseren van gezamenlijke wachtdiensten om personeelstekorten op te lossen.

Hij/zij brengt maandelijks verslag uit aan het Uitvoerend Comité van het netwerk (ComEx) en het College van Hoofdartsen (CoMed) over de voortgang van projecten en de behaalde resultaten en om de voorstellen te laten valideren.

 

Vaardigheden profiel

  • Arts met ervaring in ziekenhuisgeneeskunde
  • Medische managementervaring: minstens 10 jaar ervaring in een medische managementfunctie, zoals afdelingshoofd in een ziekenhuis of lid van het directiecomité en/of raad van bestuur van een ziekenhuis.
  • Capaciteit om te overtuigen en te verbinden: de coördinator medische projecten moet met de verschillende belanghebbenden werken en hen laten samenwerken voor een gemeenschappelijk doel.
  • Een perfecte mondelinge kennis van Frans en Nederlands is een groot pluspunt.

 

Voorwaarden

  • Zelfstandig statuut: het College van Hoofdartsen is de opdrachtgever. De coördinator rapporteert aan de voorzitter van het College van Hoofdartsen (de medisch directeur van een van de vier ziekenhuizen zoals bepaald in de statuten en het huishoudelijk reglement van het H.uni-netwerk).
  • Verwachte wekelijkse werktijd: maximaal 6/10 (3 dagen per week)
  • Vergoeding: tarief vergelijkbaar met dat van de “H.uni netwerkconsulent” op basis van tijdsregistratie en in verhouding tot de geleverde diensten
  • De coördinator medische projecten ondertekent een vertrouwelijkheidsclausule om ervoor te zorgen dat het delen van informatie de grenzen van het netwerk niet overschrijdt.
  • De coördinator heeft toegang tot de secretariaten van de vier ziekenhuisinstellingen voor ad-hoc assistentie bij het organiseren van bijeenkomsten. Deze ondersteuning zal voornamelijk worden geboden door het secretariaat van de zittende voorzitter van de CoMed.
  • De coördinator zorgt ervoor dat hij een eigen verzekeringsdekking heeft die past bij zijn rol

 

Sollicitaties kunnen vóór 25 augustus 2024 gestuurd worden naar jobs@huni.be.