Hartelijkheid als kern van ons netwerk

Onze eerste waarde komt voort uit onze gemeenschappelijke humanistische wortels. Zorg, respect, vertrouwen en empathie zijn diep verankerd in al onze ziekenhuizen. .

Daarom stelt het netwerk H.uni het welzijn van patiënten, hun naasten én van onze medewerkers centraal.

Bouwen op onze complementariteit

De kracht van het netwerk H.uni ligt in de complementariteit van zijn 4 ziekenhuizen. Universitair ziekenhuis of lokaal verankerd, iedere kliniek heeft haar eigenheid en expertisedomeinen. .

Dat maakt ons complementair. Door te bouwen op ieders sterke punten en onze kennis en competenties te combineren, kunnen we de beste zorg en dienstverlening bieden..

Uitmuntend op elk niveau

Voor ons is uitmuntendheid zowel een plicht als een doel. De huidige en toekomstige uitdagingen in de gezondheidszorg vereisen dat we onze competenties continu blijven ontwikkelen. We zijn er zeker van dat we door samen te werken en door onze kennis en expertise te delen, uitmuntend werk kunnen leveren – zowel klinisch, medisch als operationeel.